על לקוחותינו נמנים:

 

תיאטרון ארצי לנוערha mazhika im ha agilim

תיאטרון המדיטק חולון

תיאטרון בית לסין

תיאטרון פלייבק- אביבה אפל 

תיאטרון שילת 

תיאטרון אור-תודה

תאטרונוער- לביאה קסטרו

 תיאטרון הנפש

בתי ספר

 

 ועוד....